in

DIỄN ĐÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

--- ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG VẬN HÀNH ---
...

Một số bài hát lễ: Quốc tế ca, Quốc ca, Đoàn ca, Bài ca sinh viên, Chào mừng Đảng cộng sản Việt Nam, Lên đàng

Last post 07-23-2005 0:28 by hoangtb. 0 replies.
Page 1 of 1 (1 items)
Sort Posts: Previous Next
 • 07-23-2005 0:28

  Một số bài hát lễ: Quốc tế ca, Quốc ca, Đoàn ca, Bài ca sinh viên, Chào mừng Đảng cộng sản Việt Nam, Lên đàng

  Một số bài hát lễ

  Các bài hát : Quốc tế ca, Quốc ca, Đoàn ca, Bài ca sinh viên, Chào mừng Đảng cộng sản Việt Nam, Lên đàng

  QUỐC TẾ CA

                 Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cơ khổ bần hàn, sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi quyết phen này sống chết mà thôi. Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành toàn nô lệ vùng đứng lên đi. Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Đấu tranh này là trận cuối cùng kết đoàn lại để ngày mai L’Internationale sẽ là xã hội tương lai. Đấu tranh này là trận cuối cùng kết đoàn lại để ngày mai L’Internationle sẽ là xã hội tương lai.

   

  QUỐC CA

                                                                                                             Văn Cao

                 Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca, đường vinh quang xây xác quân thù, thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu, vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra sa trường. Tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền.

   

  ĐOÀN CA

                                                                                                              Hoàng Hòa

                 Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giơ nắm tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do. Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước. Đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no. Đi lên thanh niên chớ ngại ngần chi. Đi lên thanh niên làm theo lời Bác: không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên.

   

  BÀI CA SINH VIÊN

                                                               Trần Hoàng Tiến

  Bài ca sinh viên ta hát có nắng ấm ban mai ửng hồng. Tuổi sinh viên theo năm tháng trang sách trắng ước mơ tràn đầy. Hàng me đang thay lá mới có tiếng hát bay cao trời mây. Đàn chim hôm nay đã lớn ta vẫn nhớ mãi sân trường này.

  Tới những chân trời mới. Kìa Tổ quốc biết bao tươi đẹp. Tới những công trình mới dệt nên những ước mơ cho đời. Ta yêu một ngày mai bàn tay ta biến sông thành điện. Đi đi nào bạn ơi dệt nên những ước mơ cho đời.

   

  CHÀO MỪNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                                                  Đỗ Minh

  Vừng trời đông, ánh hồng tươi sáng bừng lên, đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới, ngàn triệu dân siết tay nhau đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, khối kết đoàn công – nông bền vững.

  Đời cần lao ấm tình yêu chói niềm tin, vì ngày mai, ấm no tự do hạnh phúc, nào cầm tay sát vai nhau súng búa liềm lên đường tranh đấu, tới hòa bình, nhà máy búa rền, lúa vàng ngập đồng. Đảng Cộng sản Việt Nam vì nhân dân tiền phong đấu tranh.

   

  LÊN ĐÀNG

                                                               Lưu Hữu Phước - Huỳnh Văn Tiểng

              Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng kiếm nguồn tươi sáng. Ta nguyện đồng lòng điểm tô non sông, từ nay ra sức anh tài. Đoàn ta chen vai nề chi chông gai lên đàng. Ta người Việt Nam. Nhìn tương lai huy hoàng Đoàn ta bước lên đàng cùng hiên ngang hát vang.

   

  ST

  Tăng Bá Hoàng
  TT Công nghệ Thông tin
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
Page 1 of 1 (1 items)
Trang Web đã đón Hanoi University lượt truy cập kể từ 17/10/2004.
(C) Hanoi University, 2004-2010. (Best view with 1024x768 pixels).
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems