in

DIỄN ĐÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

--- ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG VẬN HÀNH ---
...

Gợi ý trả lời Đề thi Dẫn luận ngôn ngữ ngày 16/04

Last post 04-20-2005 14:49 by khanhhoa. 0 replies.
Page 1 of 1 (1 items)
Sort Posts: Previous Next
 • 04-20-2005 14:49

  • khanhhoa
  • Top 50 Contributor
  • Joined on 03-30-2005
  • Hà Nội

  Gợi ý trả lời Đề thi Dẫn luận ngôn ngữ ngày 16/04

  Âm tiết

  Khái niệm âm tiết:

  Âm tiết là đơn vị phát âm tự nhiên nhỏ nhất trong chuỗi lời nói; là đơn vị ngữ âm dễ nhận diện nhất. Nó hiện ra trực tiếp hơn các thành tố tạo nên nó. Trong phát âm chỉ có thể tách bạch đến âm tiết là hết.

  a) Vấn đề định nghĩa âm tiết:

  Âm tiết được định nghĩa khác nhau theo các quan điểm khác nhau:

  - Theo quan điểm chức năng thì âm tiết là một khúc đoạn âm thanh được cấu tạo bởi một hạt nhân là nguyên âm cùng với những âm khác bao quanh là phụ âm. Định nghĩa này phù hợp với một số ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt.

  Ví dụ: “tam” là một âm tiết của tiếng Việt trong đó hạt nhân là và bao quanh nó là 2 phụ âm [t] và[ m].

  Tuy nhiên, ở một số trường hợp như tiếng Anh, tiếng Tiệp, định nghĩa này không hoàn toàn phù hợp.

  Ví dụ: từ “bottle” của tiếng Anh gồm 2 âm tiết [ bo : tl] nhưng âm tiết thứ 2 không có nguyên âm làm hạt nhân mà chỉ có 2 phụ âm [tl].

  - Theo quan điểm học thuyết độ vang thì âm tiết gồm những âm tập hợp xung quanh 1 âm có độ vang lớn nhất.

  Ví dụ: “Vik” [Vlk] -tiếng Đức) hay “bottle” của tiếng Anh chỉ gồm các phụ âm nhưng trong đó có [l] là phụ âm có độ vang lớn.

  Độ vang của các âm tố được phân làm 8 mức độ lớn đến nhỏ như sau:

  Nguyên âm rộng- nguyên âm rộng vừa - nguyên âm hẹp vừa - nguyên âm hẹp - phụ âm mũi + phụ âm bên - phụ âm xát hữu thanh-phụ âm tắc hữu thanh - phụ âm vô thanh.

  Định nghĩa này phù hợp với một số trường hợp mà định nghĩa theo quan điểm chức năng không bao quát được -chẳng hạn như các ví dụ đã nêu) nhưng nó không phù hợp với tiếng Việt, và 1 số trường hợp trong nhiều ngôn ngữ.

  - Theo quan điểm của học thuyết độ căng cơ. Dựa trên cơ sở sinh lí thì âm tiết tương ứng với sự luân phiên căng lên rồi chùng xuống của cơ thịt bộ máy phát âm.
  Theo định nghĩa này thì khi phát âm 1 âm tiết hoạt động của cơ thịt bộ máy phát âm trải qua 3 giai đoạn: căng dần ở đầu âm tiết - độ căng đạt ở điểm đỉnh ở giữa âm tiết và giảm xuống ở cuối âm tiết. Có thể dùng sơ đồ để minh họa như sau:

  Ví dụ phát âm: “hăng hái” của tiếng Việt [h ă -1], [ h ai5 ]

  Đỉnh của âm tiết là -A, B) là điểm mà độ căng đạt cao nhất. Ranh giới giữa âm tiết © là điểm mà độ căng đạt thấp nhất. Âm tố nằm ở đỉnh nghe rõ nhất gọi là đỉnh âm tiết hay âm tiết tính. Những âm tố không nằm ở đỉnh gọi là phi âm tiết tính.
  Âm tố tạo đỉnh thường là nguyên âm nhưng cũng có những trường hợp đó là phụ âm -như các ví dụ nêu ở quan điểm thứ 2). Các phụ âm ở trước đỉnh được gọi là khởi âm còn các phụ âm sau đỉnh gọi là kết âm … Những nguyên âm không nằm ở đỉnh của âm tiết được gọi là bán nguyên âm -vì nó phi âm tiết tính)

  Ví dụ: “quan lại” của tiếng Việt thì Broken Heart trong quan và [i ] trong lại là bán nguyên âm

  b) Phân loại âm tiết: Để phân loại âm tiết, thường dựa vào cách kết thúc của chúng. Tức là dựa vào đặc điểm của âm tố đứng sau cùng. Theo cách này, các âm tiết được phân làm 2 loại: mở và khép. Mỗi loại lại được chia thành 2 tiểu loại. Như vậy, sẽ có 4 loại âm tiết đó là:

  - Âm tiết mở: là những âm tiết kết thúc bằng nguyên âm.

  Ví dụ: hoa nở -tiếng Việt), me, see -tiếng Anh).

  - Âm tiết nửa mở: là những âm tiết kết thúc bằng bán nguyên âm: đau tay -tiếng Việt).

  - Âm tiết nửa khép: là những âm tiết kết thúc bằng phụ âm vang.

  Ví dụ: dòng sông êm đềm -tiếng Việt).

  - Âm tiết khép: là những âm tiết kết thúc bằng phụ âm không vang -ồn)
  Ví dụ: “hợp tác tốt” -tiếng Việt), meet -tiếng Anh)

  Nếu đó là phụ âm tắc vô thanh thì ta có âm tiết khép điển hình -như ví dụ vừa nêu).

  c) Phân định âm tiết: - cắt âm tiết trên trục ngang) việc định ranh giới của âm tiết trong chuỗi phát âm tùy thuộc từng ngôn ngữ. Mỗi ngôn ngữ có một cách thể hiện riêng.

  Ví dụ: từ “cyclô” -tiếng Pháp) được người Pháp phát âm thành 2 âm tiết là [Si-klo] còn người Việt cũng phát âm thành 2 âm tiết nhưng lại là [Sik-lo]. Việc phân định âm tiết trong từng ngôn ngữ cũng khác nhau. Trong đó, ở tiếng Việt, việc này được tiến hành thuận lợi nhất, vì ranh giới của âm tiết trên trục ngang hết sức rạch ròi, rõ ràng. Còn các ngôn ngữ có hiện tượng đọc nối âm, nên việc cắt âm tiết hết sức khó khăn.. Vì thế đây vẫn còn là vấn đề nan giải của các nhà nghiên cứu.

   


   

  LUÔN GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI
Page 1 of 1 (1 items)
Trang Web đã đón Hanoi University lượt truy cập kể từ 17/10/2004.
(C) Hanoi University, 2004-2010. (Best view with 1024x768 pixels).
Powered by Community Server (Commercial Edition), by Telligent Systems